Pferdimex s. r. o.

Již od roku 1992 se zabýváme nákupem a prodejem sportovních a užitkových koní. Mezi naše činnosti dále patří zprostředkování nákupu a prodeje koní.

Spolupracujeme s chovateli a majiteli koní z různých zemí, zejména ze SRN, Holandska, Belgie, Rakouska, Slovinska.

Drezúrní koně Hlava koně Tažné koně

Další činností firmy je zprostředkování nákupu a prodeje hospodářských zvířat, zejména hovězího dobytka.

V oblasti vývozu hovězího dobytka spolupracujeme s partnery ze Španělska, Itálie, Řecka.

Charole Čuníci Stračena